aldbbanner01

Belépés

Útja rejtve van

  • Témakör: Életutak

Az elmúlt esztendő egyik nagy vesztesége volt gyülekzetünkben Irmuska nénitől való búcsúvételünk. Hollósy Imréné Tóth Irma 1933. május 5-én született, 83 évet élt. 2016 augusztus 28-án hazatért Urához. Írói vénával áldotta meg az Úr. Verseket, cikkeket írt az Antenna folyóiratba.

Gondolkodtam, hogy mint a Nőszövetség titkára, miként is emlékezhetnék meg róla, de arra jutottam, hogy olyan szépen én nem tudok írni, ahogy Ő írt az életéről. Ezért az ő írásaiból vett idézetekkel szeretném felidézni most életének néhány epizódát.


„ Az Úr valóban csodálatosan munkálkodik. Az útja rejtve van. Gondolatai nem a miénk. Csak türelmetlenek vagyunk, és nem tudunk várni az Úr szabadítására. Jó várni az Úrra türelmesen, én is már sokszor megtapasztaltam.”


Kecskeméten a MÁV-nál dolgozott, személypénztárosnak tanult. Szabadnapokon hazajárt.
„Egy ismerős varrónőm bemutatott a rokonának, aki itthon volt szabadságon mert katonai tisztiiskolába járt. Többször találkoztunk, 2 évig voltam a menyasszonya. Aztán megesküdtünk, mégpedig templomban. Szeretet volt a szívünkben. 42 évig éltünk békességes boldogságban. 2 fiunk született. A reformátusokhoz jártam, konfirmáltam, megismertem a bibliát. A mai napig ez a legdrágább könyvem. 1971-ben a férjem beteg lett. 40 éves korában infarktus érte. Mikor felerősödött, akkor fogadalmat tett. Átadta életét az Úrnak, megtért, újjászületett, és én is, A gyermekeinket hitben neveltük. Az unokákat is. A magot elhintettük nekik, a növekedést pedig a mi Urunk osztja. A férjem amikor csak tehette, ment a magnóval, felvette az evangéliumot és vitte az öregeknek, betegeknek. Aztán múltak az évek, jöttek a szomorúságok. A férjem 5 infarktus után az Úrhoz költözött. Néha még nehéz. 20 éve egyedül vagyok az Úrral, aki támaszom, erősségem. Minden napon megadja az erőt, amire szükségem van, Sokaknak bizonyságot tettünk, hogy a jó Isten milyen nagyon szereti az embert kegyelemből az Ó szent Fiáért az Úr Jézusért, aki él és mindnyájunkat hív, hogy a rosszat elhagyjuk, megbánjuk. Ő értünk szenvedett, hogy Vele örök életünk legyen."

Nagyon szépen ír Isten teremtett világáról is.
„ Mikor felkelek, kinézek az ablakon és látom a csodálatos zöld fákat, a repdeső kis éneklő madarakat, igazán mondom, hogy kipotyognak a könnyeim ennyi szépség és jóság láttán,”

Míg egészsége engedte aktív tagja volt a Nőszövetségnek.
Örült a szívem, mikor láttam, hogy szinte a teljes tagság fájó szívvel kisérte utolsó földi útjára.
Hiányozni fog törékeny alakja, de példájára emlékezni fogunk.
„ Én egyedül vagyok. Elég nehéz. De az Úr Jézus itt van, és Ő az én vigaszom, A 23. zsoltár az én vigasztalóm, amivel vígasztal az én megváltó Krisztusom.”


Verseit elvitte a Kanadában élő fia, mert megígérte Irmuskának, hogy kiadatja.
Megemlékezésem egy kedves, derűs versével zárom.

Karácsonyi sütemény
Végy egy kilogramm jó meleg szeretetet!
Szitáld át a türelem szitáján
nehogy pletykamag kerüljön bele!
Gyúrd össze egy tojásnyi kedvességgel és
takard le tiszta jókedvvel!
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél!
Szórd meg asszonyi kacagással és tégy rá
pár csepp nyugodt megfontolást!
Vágd fel annyi darabra,
hogy eggyel mindig több legyen,
mint ahányan az asztalnál ültök, hiszen
mindig akad valaki, aki még rászorul. „